Tin tức mới

Lễ khởi công thi công gói thầu số 10: Xây dựng và lắp đặt thiết bị Dự án Khu dân cư tổ dân phố Trung, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên.

- 02/08/2022 09:46:41
      (Bgdif.gov.vn) Ngày 20/7/2022 Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang đã tổ chức buổi Lễ khởi công Dự án Khu dân cư tổ dân phố Trung, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên. Đến dự buổi Lễ khởi công có đại diện Đảng uỷ, HĐND thị trấn Bích Động; đại diện Chủ Đầu tư - Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang; đại diện Ban lãnh đạo Tổ dân...

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trong phòng trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

- 02/08/2022 09:34:18
      (Bgdif.gov.vn) Với những thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2021, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đã vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Chiều ngày 28/7/2022, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đã tổ chức Lễ đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.       Thừa ủy quyền...

TUỔI TRẺ BẮC GIANG – VIẾT TIẾP CÂU CHUYỆN HOÀ BÌNH

- 01/08/2022 14:02:32
      (Bgdif.gov.vn) Những ngày tháng 7 cả nước hướng về các hoạt động tri ân nhằm tôn vinh đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang đã tích cực tham gia các hoạt động ý nghĩa thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với thế hệ cha anh đi trước, các anh hùng liệt sỹ, thương binh đã cống hiến...

Triển khai thực hiện công tác Rà phá bom mìn, vật nổ dự án: Khu dân cư tổ dân phố Trung, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên.

- 07/07/2022 08:13:20
      (Bgdif.gov.vn) Thực hiện các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 2095/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án; số 2296/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu của dự án: Khu dân cư tổ dân phố Trung, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên...

Hội nghị lấy ý kiến Dự thảo phương án bồi thường và thực hiện chi trả tiền bồi thường, GPMB - Dự án Khu dân cư tổ dân phố Trung, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên.

- 23/05/2022 10:57:44
      (Bgdif.com.vn) Dự án Khu dân cư tổ dân phố Trung, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án tại Quyết định số 2095/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 và giao cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang làm Chủ Đầu tư.       Quỹ Đầu...

Điểm tin Quỹ Đầu tư

Lễ khởi công thi công gói thầu số 10: Xây dựng và lắp đặt thiết bị Dự án Khu dân cư tổ dân phố Trung, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên.

- 02/08/2022 09:46:41
      (Bgdif.gov.vn) Ngày 20/7/2022 Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang đã tổ chức buổi Lễ khởi công Dự án Khu dân cư tổ dân phố Trung, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên. Đến dự buổi Lễ khởi công có đại diện Đảng uỷ, HĐND thị trấn Bích Động; đại diện Chủ Đầu tư - Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang; đại diện Ban lãnh đạo Tổ dân phố Trung...

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trong phòng trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

- 02/08/2022 09:34:18
      (Bgdif.gov.vn) Với những thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2021, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đã vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Chiều ngày 28/7/2022, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đã tổ chức Lễ đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.       Thừa ủy quyền của Chủ...

TUỔI TRẺ BẮC GIANG – VIẾT TIẾP CÂU CHUYỆN HOÀ BÌNH

- 01/08/2022 14:02:32
      (Bgdif.gov.vn) Những ngày tháng 7 cả nước hướng về các hoạt động tri ân nhằm tôn vinh đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang đã tích cực tham gia các hoạt động ý nghĩa thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với thế hệ cha anh đi trước, các anh hùng liệt sỹ, thương binh đã cống hiến, hy sinh...

Triển khai thực hiện công tác Rà phá bom mìn, vật nổ dự án: Khu dân cư tổ dân phố Trung, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên.

- 07/07/2022 08:13:20
      (Bgdif.gov.vn) Thực hiện các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 2095/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án; số 2296/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu của dự án: Khu dân cư tổ dân phố Trung, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên. Ngày 06/...

Hội nghị lấy ý kiến Dự thảo phương án bồi thường và thực hiện chi trả tiền bồi thường, GPMB - Dự án Khu dân cư tổ dân phố Trung, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên.

- 23/05/2022 10:57:44
      (Bgdif.com.vn) Dự án Khu dân cư tổ dân phố Trung, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án tại Quyết định số 2095/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 và giao cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang làm Chủ Đầu tư.       Quỹ Đầu tư phát...