Dự án khoản tài trợ của Cơ quan phát triển Pháp (AFD)

Trên cơ sở thoả ước tín dụng số CVN 1125 01D ngày 22 tháng 11 năm 2011 đã ký giữa Chính phủ Việt Nam (Bộ Tài chính là đại diện) và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) về Hạn mức tín dụng 20 triệu Euro dành cho hai Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng và  Cần Thơ.  Ngày 08/12/2011 Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng (DDIF) đã ký hợp đồng vay lại với Bộ Tài chính, với tổng giá trị khoản vay là 10 triệu Euro, với các nội dung chi tiết như sau:

1. Nguồn vốn:10 triệu Euro để Quỹ cho vay lại các tiểu dự án thuộc lĩnh vực tài trợ của AFD.
2. Đối tượng cho vay: Tất cả các loại hình doanh nghiệp hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
3. Lĩnh vực cho vay:
+ Nhà ở cho các đối tượng có thu nhập thấp.
+ Dự án có tác động giảm thiểu ô nhiễm môi trường, xử lý nước thải, chất thải rắn, cấp nước sạch, các dự án có sử dụng công nghệ, vật liệu giảm ô nhiễm môi trường.
+ Đầu tư mới, mở rộng cơ sở hạ tầng các bệnh viện, trung tâm y tế, cơ sở khám chữa bệnh (không bao gồm thiết bị).
+ Đầu tư mới, mở rộng cơ sở hạ tầng các trường học, cao đẳng, đại học, cơ sở dạy nghề (không bao gồm thiết bị).
+ Tiết kiệm điện năng, sử dụng năng lượng tái tạo.
+ Tổ chức lại đô thị và quy hoạch lại không gian đô thị.
4. Đồng tiền cho vay: Đồng Việt Nam.
5. Điều kiện cơ bản:
+ Mặt bằng thực hiện dự án không liên quan nhiều đến công tác giải tỏa, đền bù, tái định cư.
+ Các dự án trong giai đoạn đầu triển khai thực hiện.
+ Dự án có nguồn thu trực tiếp.
+ Báo cáo tài chính hàng năm của chủ đầu tư phải được kiểm toán bởi một Công ty kiểm toán độc lập.
+ Có tài sản thế chấp đảm bảo tương ứng cho khoản vay.