Cơ cấu tổ chức Quỹ đầu tư phát triển

I. Cơ cấu Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang gồm:

 

Ông: Phan Thế Tuấn

Phó Chủ tịch UBND Tỉnh - Chủ tịch Hội đồng

Ông: Nguyễn Đình Hiếu

Giám đốc Sở Tài chính - PCT Hội đồng

 

 

Ông: Nguyễn Trung Lương

Giám đốc Quỹ ĐTPT - PCT Hội đồng, phụ trách điều hành hoạt động Quỹ

 

Bà: Bùi Thị Thu Thủy

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên

 

 

 

 

 

 

  

Ông: Nguyễn Văn Oánh

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước - CN Bắc Giang - Ủy viên

 

 

II. Ban Kiểm soát Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang gồm:

1. Ông Nguyễn Thành Chi, Trưởng phòng TCDN, Sở Tài chính - Trưởng ban;

2. Bà Nguyễn Thị Thắm, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Tài nguyên và Môi trường - Thành viên; 

3. Ông Lê Quang Minh, Trưởng phòng Kinh tế và Vật liệu Xây dựng, Sở Xây dựng - Thành viên.

III. Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang:

                                                       

                         Ông Nguyễn Trung Lương - Giám Đốc Quỹ ĐTPT tỉnh Bắc Giang

                                                     

Ông Đặng Xuân Chiến - PGĐ Quỹ ĐTPT                Ông Nguyễn Ngọc Tú - PGĐ Quỹ ĐTPT   

 

IV. Các phòng thuộc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang:

1. Phòng Kế toán - Hành chính

- Trưởng phòng: Phùng Vũ Trường

- Nguyễn Hải Yến: Phó Trưởng phòng

- Bùi Thị Cúc: Chuyên viên

- Bùi Thị Quyên: Chuyên viên

- Nguyễn Thị Hồng Ngọc: Chuyên viên

- Nguyễn Trung Hùng: Lái xe

2. Phòng Tín dụng và Quản lý vốn ủy thác

- Phụ trách phòng: Triệu Thị Thanh Nga

- Trần Công Sinh: Chuyên viên

- Trần Anh Quang: Chuyên viên

- Dương Thị Linh: Chuyên viên

- Lê Thị Kim Trang : Chuyên viên

3. Phòng Đầu tư

- Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hạnh

- Nguyễn Vũ Phương: Phó Trưởng phòng

- Lê Phương Đông: Chuyên viên

- Nguyễn Thị Quỳnh Anh: Chuyên viên

- Phạm Hữu Thương: Chuyên viên

- Nguyễn Văn Huân: Chuyên viên

- Nguyễn Đức Thịnh: Chuyên viên

- Hoàng Thị Hằng: Nhân viên HĐ

 
Chuyên mục: