Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

          (Bgdif.com.vn) Hưởng ứng Lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang về việc vận động toàn dân tham gia phòng chống dịch Covid-19;

         Để góp phần tăng cường, chung tay tham gia phòng chống dịch Covid-19, nhằm động viên, giảm bớt phần nào khó khăn đối với đơn vị đang thực hiện cách lý y tế theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

          Ngày 27/5/2021, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đã tổ chức trao tặng 60.000.000đ (Bằng chữ: Sáu mươi triệu đồng chẵn) cho 04 xã, phường, thị trấn thuộc Huyện Việt Yên, huyện Yên Dũng và thành phố Bắc Giang, nơi có rất nhiều công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp Song Khê – Nội Hoàng; Vân Trung; Đình Trám; Quang Châu. Mỗi đơn vị 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng chẵn) gồm: Xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng; Thị trấn Nếnh, huyện Việt; Phường Xương Giang  và xã Song Khê, thành phố Bắc Giang. Nguồn kinh phí: Trích từ nguồn Quỹ Phúc lợi cơ quan năm 2021 và nguồn xã hội hóa.

          Dưới đây là một số hình ảnh trao tiền ủng hộ tại UBND các xã, phường, thị trấn:

 

Trao quà ủng hộ tại xã Song Khê, Thành phố Bắc Giang

 

Trao quà ủng hộ tại Phường Xương Giang, Thành phố Bắc Giang

 

Trao quà ủng hộ tại UBND thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên

 

Trao quà ủng hộ tại UBND xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng

 

Nguyễn Thị Hạnh