Ra mắt mô hình “Tổ tự quản đảm bảo ANTT và tài sản trong Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh”

      (Bgdif.com.vn) Ngày 30/7/2021, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang ra mắt mô hình “Tổ tự quản đảm bảo ANTT và tài sản trong  Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh” với sự tham dự của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Quỹ.

      “Tổ tự quản đảm bảo ANTT và an toàn tài sản trong Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh” gồm 05 thành viên thuộc Quỹ Đầu tư phát triển được thành lập theo Quyết định số 433/QĐ-QĐTPT ngày 20/7/2021. Tổ có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động cán bộ, viên chức, người lao động Quỹ và người thân, gia đình chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức phòng ngừa tội phạm. Thường xuyên phối hợp với lực lượng tham gia công tác tuần tra giữ gìn an ninh trật tự, tham gia vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự khi có tội phạm xảy ra. Trong quá trình công tác, nếu phát hiện các trường hợp vi phạm ANTT, các thành viên phải kịp thời thông báo ngay cho cơ các cơ quan chức năng, Công an cơ sở để tổ chức triển khai lực lượng, kịp thời xử lý các vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

        Thông qua mô hình nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, viên chức, người lao động Quỹ tích cực tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc", góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trong Quỹ.

         Hình ảnh của lễ ra mắt:

 

(Giám đốc trao quyết định thành lập và ra mắt Tổ tự quản)

 

Bùi Thị Cúc