Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương thăm và kiểm tra dự án: Khu dịch vụ Song Khê - Nội Hoàng, tỉnh Bắc Giang

      (Bgdif.com.vn) Ngày 02/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương đã thăm và kiểm tra tình hình thi công dự án: Khu dịch vụ Song Khê - Nội Hoàng, tỉnh Bắc Giang. Tại buổi kiểm tra Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá công tác thi công đã cơ bản hoàn thành đồng thời yêu cầu Quỹ đẩy nhanh công tác thi công, hoàn thành trước ngày 15/8/2021. Dưới đây là một số hình ảnh của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc:

 

Ảnh 1: Chủ tịch tỉnh Lê Ánh Dương cùng lãnh đạo Quỹ xêm Quy hoạch dự án

 

Ảnh 2: Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo Quỹ và nhà thầu nhanh chóng hoàn thành công tác thi công 

 

Phạm Hữu Thương