Hội nghị thông báo Quyết định phê duyệt giá đất ở, đất vườn thực hiện dự án Khu 2 thuộc khu dân cư số 3 trên đường 295B, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang

      (Bgdif.com.vn) Dự án Khu 2 thuộc khu dân cư số 3 trên đường 295B, phường Xương Giang thành phố Bắc Giang được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2054/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 và giao cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang làm Chủ Đầu tư.

      Thực hiện Thông báo thu hồi đất số 328/TB-UBND ngày 10/12/2020 của UBND thành phố Bắc Giang, UBND phường Xương Giang đã phối hợp cùng Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và đơn vị tư vấn triển khai công tác bồi thường, GPMB dự án, kết quả: 446/458 hộ có đất nông nghiệp nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

      Trên cơ sở Quyết định số 1277/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của UBND thành phố Bắc Giang về việc phê duyệt giá đất ở, đất vườn, đất trồng cây lâu năm, đất ao trong cùng thửa đất ở cụ thể tính bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án. Ngày 7/10/2021 UBND phường Xương Giang đã tiến hành tổ chức hội nghị thông báo chủ trương thu hồi đất, phổ biến chính sách bồi thường,  hướng dẫn làm thủ tục kê khai, kiểm kê tài sản trên đất với các hộ thuộc TDP Thành Bắc (các hộ có đất ở, đất vườn). Tại hội nghị các hộ đều nhất trí, đồng thuận với chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án của nhà nước đồng thời cũng mong muốn các cơ quan có thẩm quyền xem xét các chế độ chính sách đền bù để các hộ gia đình không bị thiệt thòi.

      Dưới đây là một vài hình ảnh cụ thể:

 

Ảnh: Đ/c Nguyễn Trung Lương - Giám đốc Quỹ ĐTPT giới thiệu dự án các căn cứ pháp lý và quy mô.

 

Ảnh: Đại diện UBND phường Xương Giang phổ biến chính sách bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất dự án.

Quỳnh Anh