Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

       (Bgdif.com.vn) Ngày 13/01/2022, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phan Thế Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất, Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành là thành viên HĐQL, Ban kiểm soát 02 Quỹ, toàn thể viên chức, người lao động Quỹ Đầu tư phát triển.

(Đ/c Phan Thế Tuấn- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐQL 02 Quỹ)

      Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đã đạt được trong năm 2021. Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà Quỹ cần khắc phục. Đồng chí đề nghị năm 2022, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh cần triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp ngay từ đầu năm. Thực hiện rà soát các quy định pháp luật, đối chiếu với thực tiễn tại địa phương để chủ động phát hiện những vấn đề bất cập, gây khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của 02 Quỹ để kịp thời tham mưu ban hành tạo ra cơ chế chủ động, linh hoạt hơn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, phát huy hiệu quả sử dụng nguồn vốn 02 Quỹ.

      Đổi mới, năng động, sáng tạo, sử dụng linh hoạt nguồn vốn 02 Quỹ để phát huy hiệu quả; hạn chế nguồn vốn tồn đọng, gửi ngân hàng. Nghiên cứu thêm các hình thức hợp tác đầu tư để có điều kiện mở rộng hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và quy định pháp luật cho phép. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp. Đổi mới hoạt động cho vay đầu tư theo hướng hợp tác với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và các ngân hàng thương mại uy tín.

      Đồng chí đề nghị Hội đồng quản lý Quỹ tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ, Ban kiểm soát Quỹ, các đơn vị, UBND các huyện, thành phố trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và theo Quy chế hoạt động của Quỹ.

      Thành viên Ban kiểm soát Quỹ bố trí và dành thời gian phù hợp cho công tác giám sát, kiểm tra việc hoạt động của Cơ quan điều hành Quỹ phát triển đất và Quỹ Đầu tư phát triển. Tích cực trao đổi kinh nghiệm theo chuyên đề về tăng cường học tập, trao đổi kinh nghiệm với các tỉnh, thành phố trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

      Tại Hội nghị, các đồng chí Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ đã cho ý kiến tham gia vào các dự thảo Tờ trình, Báo cáo trình HĐQL Quỹ.

       Đồng chí Nguyễn Văn Nhân, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý 02 Quỹ, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển đã tiếp thu kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn, Thành viên Hội đồng quản lý, Ban Kiểm soát,  đồng thời triển khai nhiệm vụ năm 2022 với những mục tiêu, biện pháp cụ thể. 

      Để ghi nhận những thành tích mà các tập thể, cá nhân đã đạt được trong năm 2021, Hội nghị đã trao tặng các phần thưởng cao quý cho các tập thể và cá nhân:

(Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất xắc được khen thưởng năm 2021)

( Ký giao ước thi đua)

      Tại đây, Đ/c Nguyễn Văn Nhân- Giám đốc Quỹ và Đ/c Nguyễn thị Hạnh- Đại diện Công đoàn Quỹ đã thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2022.

      Cũng tại hội nghị, Lãnh đạo Quỹ đã phát động phong trào thi đua năm 2021, với kết quả đăng kí: 100% cán bộ, viên chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 15% đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở trở lên; 100% các tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, trong đó ít nhất 25 - 30% đạt xuất sắc.

Vũ Trường