Hợp tác toàn diện giữa Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh với ViettinBank Bắc Giang

      (Bgdif.com.vn) Chiều ngày 17/3/2020, tại trụ sở ViettinBank Bắc Giang diễn ra Lễ ký thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và ViettinBank Bắc Giang.

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và ViettinBank Bắc Giang ký kết hợp tác toàn diện.

      Theo đó, hai bên hợp tác trong việc cung ứng, sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng; giới thiệu khách hàng, giải quyết thủ tục hành chính, thẩm định dự án, cho vay hợp vốn đối với các dự án đầu tư nằm trong danh mục được UBND tỉnh ban hành; thực hiện các nghiệp vụ quản trị rủi ro, thẩm định dự án, cho vay dự án đầu tư.

      Thỏa thuận hợp tác giữa ViettinBank Bắc Giang và Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh nhằm phát huy thế mạnh của mỗi bên trên các lĩnh vực hoạt động và kinh doanh, tăng cường hợp tác toàn diện trong quá trình hoạt động và phát triển. Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh cung cấp cho ViettinBank Bắc Giang danh mục các dự án được phép cho vay, phối hợp cung cấp các hồ sơ và cùng thẩm định với ViettinBank Bắc Giang đảm bảo tối ưu, phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Quỹ. Ưu tiên sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng do ViettinBank Bắc Giang cung cấp (dịch vụ Tài khoản tiền gửi thanh toán; dịch vụ Tiền gửi có kỳ hạn; dịch vụ ngân hàng điện tử; dịch vụ Thanh toán lương,....).

      ViettinBank Bắc Giang cam kết hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ ngân hàng (dịch vụ Tài khoản tiền gửi thanh toán; dịch vụ Tiền gửi có kỳ hạn; dịch vụ ngân hàng điện tử; dịch vụ Thanh toán lương; các dịch vụ ngân hàng cho khách hàng cá nhân đối với người lao động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh) tốt nhất, có chính sách ưu đãi nhất cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh ....

Lễ ký thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa hai bên khẳng định mối quan hệ hợp tác bền chặt.

      Lễ ký thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa ViettinBank Bắc Giang và Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh chính thức khẳng định mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa hai bên, phát huy thế mạnh sẵn có của các bên trên tinh thần hợp tác chặt chẽ, chia sẻ năng lực, kinh nghiệm, uy tín trong quá trình hoạt động nhằm mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao nhất./.