Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trong phòng trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

      (Bgdif.gov.vn) Với những thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2021, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đã vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Chiều ngày 28/7/2022, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đã tổ chức Lễ đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

      Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Đỗ Quốc Trịnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã tới dự và trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh. Đồng chí Đỗ Quốc Trịnh đã đánh giá cao và chúc mừng những thành tích mà Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đã đạt được trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”. Đồng chí đề nghị Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động viên chức, người lao động tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động các thế lực thù địch, phản động; tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm; nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động lực lượng tại chỗ trong việc bảo vệ an ninh trật tự ở cơ quan; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan Quỹ; thực hiện lồng ghép công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình, kế hoạch hoạt động của cơ quan Quỹ.

      Thay mặt Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Nhân – Giám đốc Quỹ cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; cảm ơn sự phối hợp, giúp đỡ của các ngành, đặc biệt là Công an tỉnh đối với Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan nói chung và thực hiện phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” nói riêng. Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện phong trào sát đúng với tình hình thực tế; xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị./.

      Một số hình ảnh tại buổi Lễ:

Đ/c Đỗ Đức Trịnh – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chúc mừng.

Đ/c Nguyễn Văn Nhân – Giám đốc Quỹ phát biểu.

Hải Yến