Quỹ phát triển đất

Quỹ phát triển đất

TRÌNH TỰ THỦ TỤC Điều 12. Đối tượng ứng vốn Đối tượng ứng vốn là tổ chức được giao thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều 11 Quy chế.       a) Ứng vốn cho Tổ chức phát triển quỹ đất để tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất để đấu giá... - 04/11/2021

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ỨNG VỐN QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỈNH BẮC GIANG

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ỨNG VỐN  QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỈNH BẮC GIANG            I. Thông tin về ứng vốn         1. Đơn vị ứng vốn:         Tên đơn vị: Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang.         Địa chỉ: Số 01, đường Trần Quốc Toản, TP. Bắc... - 29/04/2021

HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT

Ngày 18/01/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất và Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang chủ trì hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự hội nghị có đại biểu là thành viên Hội đồng quản lý; thành viên Ban kiểm soát 2 Quỹ, Giám đốc, Phó Giám đốc và Trưởng... - 21/01/2021

Thẩm định dự án ứng vốn Quỹ Phát triển đất trên địa bàn huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

             (Bgdif.com.vn) Căn cứ đề nghị của UBND huyện Lạng Giang về việc xin ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất tỉnh Bắc Giang phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện, Ngày 9/12/2019 Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang đã tổ chức buổi làm việc với huyện và đi kiểm tra thực tế dự án tại... - 23/12/2019

Hội nghị về công tác quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất năm 2016

Nhằm nâng cao hiệu suất, sử dụng nguồn vốn quỹ để thực hiện các dự án tạo quỹ đất trên địa bàn tỉnh trong khi nguồn vốn quỹ của tỉnh có hạn. Đồng thời để tăng cường hơn nữa công tác quản lý, sử dụng quỹ phát triển đất theo quy định của pháp luật, qua đó góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ngày 16/12/2016, Quỹ... - 30/12/2016

Hoạt động của Quỹ phát triển đất 6 tháng đầu năm 2016

I. Ứng vốn từ nguồn quỹ phát triển đất. Căn cứ nguồn vốn quỹ và nhu cầu ứng vốn của các huyện, thành phố, và các đơn vị; thực hiện Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch ứng vốn năm 2016. Trên cơ sở đề nghị ứng vốn của các huyện, thành phố, 6 tháng đầu năm 2016, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đã ứng vốn... - 12/07/2016