Bồi dưỡng đào tạo tài chính

Tập huấn chế độ kế toán HCSN theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính trên địa bàn huyện Yên Dũng

(Bgdif.com.vn) Hôm nay, ngày 06/7/2018 Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bắc Giang phối hợp với huyện Yên Dũng tổ chức tập huấn về chế độ kế toán mới theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC và hướng dẫn công tác quản lý tài chính cho 174 học viên là chủ tài khoản, kế toán đơn vị dự toán huyện Yên Dũng từ ngày 06-08/7/2018   (đồng chí Nguyễn... - 09/07/2018

Tập huấn chế độ kế toán HCSN theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính trên địa bàn huyện Hiệp Hoà

  (Bgdif.com.vn)Từ ngày 03-05/7/2018 Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bắc Giang phối hợp với huyện Hiệp Hoà tổ chức tập huấn về chế độ kế toán mới theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC và hướng dẫn công tác quản lý tài chính cho 230 học viên là chủ tài khoản, kế toán đơn vị dự toán huyện Hiệp Hoà.   (đồng chí Nguyễn Trung Lương,... - 09/07/2018

Tập huấn triển khai phổ biến Luật Ngân sách Nhà nước mới năm 2015 tại huyện Yên Thế

(Bgdif.com.vn) Quỹ Đầu tư phát triển tổ chức tập huấn tập huấn triển khai phổ biến Luật Ngân sách Nhà nước mới năm 2015 tại huyện Yên Thế       Ngày 05/8/2017, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang phối hợp UBND huyện Yên Thế tổ chức 01 lớp tập huấn nghiệp vụ tài chính ngân sách và phổ biến Luật Ngân sách Nhà nước mới năm... - 17/08/2017

Tập huấn triển khai phổ biến Luật Ngân sách Nhà nước mới năm 2015 tại huyện Lục Ngạn

(Bgdif.com.vn)Quỹ Đầu tư phát triển tổ chức tập huấn triển khai phổ biến Luật Ngân sách Nhà nước mới năm 2015 tại huyện Lục Ngạn         Ngày 27/7/2017, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang phối hợp UBND huyện Lục Ngạn tổ chức 01 lớp tập huấn nghiệp vụ tài chính ngân sách và phổ biến Luật Ngân sách Nhà nước... - 28/07/2017

Quỹ Đầu tư phát triển tổ chức tập huấn tập huấn triển khai phổ biến Luật Ngân sách Nhà nước mới năm 2015

(Bgdif.com.vn) Quỹ Đầu tư phát triển tổ chức tập huấn tập huấn triển khai phổ biến Luật Ngân sách Nhà nước mới năm 2015:       Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang phối hợp UBND thành phố Bắc Giang tổ chức 01 lớp tập huấn nghiệp vụ tài chính ngân sách và phổ biến Luật Ngân sách Nhà nước mới năm 2015 cho 125 đồng chí... - 04/07/2017

Tập huấn nghiệp vụ tài chính ngân sách - huyện Tân Yên năm 2017

(Bgdif.com.vn) Quỹ Đầu tư phát triển tổ chức tập huấn tập huấn triển khai phổ biến Luật Ngân sách Nhà nước mới năm 2015:        Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang phối hợp UBND huyện Tân Yên tổ chức 01 lớp tập huấn nghiệp vụ tài chính ngân sách và phổ biến Luật Ngân sách Nhà nước mới năm 2015 cho 210 đồng chí là chủ tài... - 27/06/2017

Tập huấn nghiệp vụ tài chính ngân sách - huyện Hiệp Hòa năm 2017

(Bgdif.com.vn)Quỹ Đầu tư phát triển tổ chức tập huấn tập huấn triển khai phổ biến Luật Ngân sách Nhà nước mới năm 2015: Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang phối hợp UBND huyện Hiệp Hòa tổ chức 01 lớp tập huấn nghiệp vụ tài chính ngân sách và phổ biến Luật Ngân sách Nhà nước mới năm 2015 cho 230 đồng chí là chủ tài khoản, kế toán đơn vị... - 23/06/2017

Quỹ Đầu tư phát triển tổ chức tập huấn triển khai phổ biến Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, các văn bản của Trung ương, của tỉnh thi hành Luật NSNN và công tác quản lý Đầu tư XDCB cấp xã năm 2017

(Bgdif.com.vn)Quỹ Đầu tư phát triển tổ chức tập huấn triển khai phổ biến Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, các văn bản của Trung ương, của tỉnh thi hành Luật NSNN và công tác quản lý Đầu tư XDCB cấp xã năm 2017: Ngày 27 và 28/4/2017, Quỹ Đầu tư phát triển phối hợp với Sở Tài chính, tổ chức lớp tập huấn để triển khai phổ biến Luật Ngân sách Nhà... - 04/05/2017

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang triển khai kế hoạch tập huấn năm 2017

(bgdif.com.vn)Trong 2 ngày 13 - 14/4/2017, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang phối hợp với Sở Tài chính tổ chức lớp tập huấn triển khai phổ biến Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, các văn bản của Trung ương, của Tỉnh thi hành Luật NSNN và công tác quản lý Đầu tư XDCB cấp xã năm 2017. Ảnh: Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển - Nguyễn Trung Lương... - 19/04/2017

Lớp tập huấn nghiệp vụ Chủ tịch, kế toán vá CB ĐCGTXD các Xã, TT Huyện Hiệp Hòa Tập Huấn tài chính ngân sách năm 2015

(bgdif.com.vn) Thực hiện Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc giao Dự toán NSNN, Kế hoạch đầu tư phát triển nguồn vốn NSNN năm 2015; Căn cứ Kế hoạch số 111/KH-QĐTPT ngày 09/4/2015 của Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang về mở lớp tập huấn nghiệp vụ tài chính ngân sách năm 2015.   ... - 05/10/2015

Trang