Cho vay đầu tư

QUY TRÌNH THAY ĐỔI TÀI SẢN ĐẢM BẢO CHO HỢP ĐỒNG VAY VỐN TẠI QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH BẮC GIANG

QUY TRÌNH THAY ĐỔI TÀI SẢN ĐẢM BẢO CHO HỢP ĐỒNG VAY VỐN TẠI QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH BẮC GIANG             Trong quá trình thực hiện hợp đồng vay vốn với Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang. Trường hợp khách hàng có yêu cầu thay đổi tài sản đẩm bảo tiền vay, khách hàng đến Quỹ Đầu tư... - 20/04/2021

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC VAY VỐN DỰ ÁN TẠI QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH BẮC GIANG

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC VAY VỐN DỰ ÁN TẠI QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH BẮC GIANG             I. THÔNG TIN VỀ VAY VỐN           1. Đơn vị cho vay:           Tên đơn vị: Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bắc... - 20/04/2021

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CHO VAY ĐẦU TƯ

         (Bgdif.com.vn) Quỹ Đầu tư phát triển địa phương là một tổ chức tài chính của Nhà nước thuộc UBND tỉnh, thành phố, thực hiện nhiệm vụ chính là đầu tư và cho vay đầu tư theo quy định của pháp luật. Những năm qua, hoạt động cho vay đầu tư của hệ thống các quỹ đã được quan tâm và đạt được những kết quả tích cực, qua... - 20/04/2021

HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT

     Ngày 18/01/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất và Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang chủ trì hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự hội nghị có đại biểu là thành viên Hội đồng quản lý; thành viên Ban kiểm soát 2 Quỹ, Giám đốc,... - 21/01/2021

Kiểm tra công tác sử dụng vốn vay của Trung tâm y tế huyện Hiệp Hòa

              (Bgdif.com.vn) Ngày 06/5/2020, Lãnh đạo Quỹ Đầu tư phát triển và phòng Tín dụng & Quản lý vốn ủy thác đã có buổi làm việc tại Trung tâm y tế huyện Hiệp Hòa về việc kiểm tra và giải ngân vốn vay để thực hiện dự án: Mở rộng Trung tâm y tế huyện Hiệp Hòa, hạng mục: Khoa khám, chữa bệnh theo yêu cầu... - 11/05/2020

QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH BẮC GIANG: CẤP TÍN DỤNG CHO TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HIỆP HÒA ĐỂ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ DỰ ÁN MỞ RỘNG TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HIỆP HÒA HẠNG MỤC KHOA KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH THEO YÊU CẦU

             (Bgdif.com.vn) Ngày 26/11/2019 , Lãnh đạo Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang lên kiểm tra công tác sử dụng vốn vay và tình hình thực hiện đầu tư dự án Khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu, trung tâm y tế huyện Hiệp Hòa. Đến nay công trình đã hoàn thành 70% khối lượng thô của công trình.... - 06/12/2019

QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH BẮC GIANG: CẤP TÍN DỤNG CHO TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HIỆP HÒA ĐỂ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ DỰ ÁN MỞ RỘNG TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HIỆP HÒA HẠNG MỤC KHOA KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH THEO YÊU CẦU

             (Bgdif.com) Dự án đầu tư mở Trung tâm y tế huyện Hiệp Hòa hạng mục: Khoa khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu do Trung tâm y tế huyện Hiệp Hòa làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư: 38.158.649.000  đồng,  nguồn vốn thực hiện dự án từ nguồn vốn xã hội hóa và nguồn huy động từ các tổ chức tín dụng... - 27/09/2019

Danh mục lĩnh vực Cho vay Đầu tư

DANH MỤC LĨNH VỰC CHO VAY ĐẦU TƯ I. DANH MỤC LĨNH VỰC DỰ ÁN CHO VAY ĐẦU TƯ 1. Kết cấu hạ tầng giao thông, năng lượng, môi trường: - Đầu tư kết cấu hạ tầng; - Đầu tư hệ thống cấp nước sạch, thoát nước, xử lý nước thải, rác thải, khí thải, đầu tư hệ thống tái chế, tái sử dụng chất thải, đầu tư sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi... - 27/03/2015